קרן אלישבע
ע"ש אלישבע גרינבאום, ז"ל


המשפחה והחברים והחברות של אלישבע גרינבאום ז"ל ייסדו קרן, בשם "קרן אלישבע"
כדי להנציח את זכרה דרך מתן סיוע לאחרים.
הקרן אושרה כעמותה ב- 15 לנובמבר, 2005 כעמותה מס. 580452803.

מטרות הקרן הן:
1. הענקת מלגות או פרסים לתלמידים נזקקים שיאפשרו להם להפיק תועלת מסדנאות כתיבה מן הסוג שאלישבע הנחתה. מלגות אלה יהיו פתוחות לכל אחד ואחת בחברה הישראלית, ללא תלות בזהות דתית, אתנית או לאומית.
2. פרסום ותרגום עבודות של אלישבע.

תרומות:
ניתן לתרום לקרן ע"ש אלישבע גרינבאום ע"י רישום המחאה לפקודת: קרן אלישבע. ניתן למסור את ההמחאה באחת משתי דרכים:

ע"י שליחת ההמחאה בדואר ל:

צ'רלס גרינבאום
רח' מרה 3, דירה 1,
ירושלים 93715

אם ברצונך להפקיד את ההמחאה באופן ישיר:

קרן אלישבע
חשבון מס. 20587/86
בנק לאומי
סניף בית הכרם מס. 903
שדרות הרצל 106
ירושלים 96187

אין זיכוי במס הכנסה עבור תרומות לקרן אלישבע.

כספים שנתרמו לקרן אלישבע לפני שקרן זו נרשמה כעמותה הועברו לעמותה "קרן אלישבע" ומנוהלים לפי חוקי ישראל בענייני עמותות.

שאלות:
שאלות בעניין קרן אלישבע ובקשות לקבלות עבור תרומות יתקבלו בברכה אצל:
צ'רלס או יהודית גרינבאום, בכתובת שנרשמה מעלה,
או בדואר אלקטרוני: charlieg@netvision.net.il

תודה רבה!

המשפחה והחברים

Keren Elisheva
The Elisheva Fund
In the name of Elisheva Greenbaum


The family and friends of Elisheva Greenbaum have established a fund in Elisheva's name in order to perpetuate her legacy by helping others.
Keren Elisheva has been officially registered as a non-profit Foundation ("Amutah") as of November 15, 2005, number 580452803.

The fund has the following goals:
1. Provision of scholarships or prizes to needy young students or writers, including adolescents, who could benefit from the kinds of classes and workshops that Elisheva gave. The scholarships and prizes in creative writing are to be open to anyone in Israeli society regardless of religious, ethnic, or national identification. Most of the Fund will be devoted to this purpose.
2. Publication and translation of Elisheva's writings.

Contributions:
People who wish to contribute to Keren Elisheva may do so by writing a check to the order of: Keren Elisheva
You may make the contribution in one of the following ways:

You may send the check to:

Charles W. Greenbaum
3 Mara St., Apt.1
93715 Jerusalem, Israel

You may deposit the check directly:

Residents of Israel or people whose checks are in Israeli (NIS) currency, please send the check to :

Keren Elisheva
Account no.: 20587/86
Bank Leumi Branch 903
106 Herzl Blvd
96187 Jerusalem, Israel

Please note: The Foundation does not have tax-exempt status in Israel.

Monies donated to the Fund for Elisheva prior to the time it was registered as a foundation have been transferred to the Foundation account and are now subject to the Israeli laws governing foundations.

Questions:
Inquiries concerning the Fund and requests for receipt of contribution may be made to: Charles or Judith Greenbaum, at the address above
or via e-mail at: charlieg@netvision.net.il


Many thanks from Elisheva's family and friends.